מחירון מוצרי קנאביס בבתי מרקחת - רשימת המחירים המלאה

מחירון מוצרי קנאביס רפואי בבתי המרקחת

עם כניסת רפורמת בתי המרקחת לתוקפה באפריל 2019 החלו להימכר מוצרי קנאביס רפואי בבתי המרקחת.

פרויקט קנאפדיה אסף עבור המטופלים את כל מחירי מוצרי הקנאביס בבתי המרקחת.

הנה המחירון המלא לפניכם:

תאריך עדכון - 28.01.2020
חברה סוג מוצר תיאור מוצר מחיר בסופר-פארם מחיר בגרין פארמה מחיר בש.ר.מ פארם מחיר ממוצע
BOL פארמה שמן BOL T0/C24 CELIXIR24 180 180 180 180
BOL פארמה תפרחת BOL T0/C24 Flowers 190 190 190 190
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T0/C24 G.Flowers 190 190 190 190
BOL פארמה שמן BOL T1/C20 CELIXIR20 180 180 180 180
BOL פארמה תפרחת BOL T1/C20 Flowers 190 190 190 190
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T1/C20 G.Flowers 190 190 190 190
BOL פארמה שמן BOL T10/C10 EQUATIR10 180 אין 180 180
BOL פארמה תפרחת BOL T10/C10 Flowers 190 190 190 190
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T10/C10 G.Flowers 190 190 190 190
BOL פארמה תפרחת BOL T10/C2 Indica Flowers 190 190 190 190
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T10/C2 Indica G.Flowers 190 190 190 190
BOL פארמה תפרחת BOL T10/C2 Sativa Flowers 190 190 190 190
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T10/C2 Sativa G.Flowers 190 146 190 175
BOL פארמה שמן BOL T10/C2 TELIXIR10 180 180 אין 180
BOL פארמה שמן BOL T10/C2 TELIXIR10 Indica 180 180 180 180
BOL פארמה שמן BOL T10/C2 TELIXIR10 Sativa 180 180 180 180
BOL פארמה תפרחת BOL T15/C3 Indica Flowers 190 190 190 190
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T15/C3 Indica G.Flowers 190 190 190 190
BOL פארמה תפרחת BOL T15/C3 Sativa Flowers 190 190 190 190
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T15/C3 Sativa G.Flowers 190 190 190 190
BOL פארמה שמן BOL T15/C3 TELIXIR15 180 180 180 180
BOL פארמה תפרחת BOL T20/C4 Indica Flowers 190 190 190 190
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T20/C4 Indica G.Flowers 190 190 190 190
BOL פארמה תפרחת BOL T20/C4 Sativa Flowers 190 190 190 190
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T20/C4 Sativa G.Flowers 190 190 190 190
BOL פארמה שמן BOL T20/C4 TELIXIR20 180 180 180 180
BOL פארמה שמן BOL T3/C15 CELIXIR15 180 180 אין 180
BOL פארמה תפרחת BOL T3/C15 Flowers 190 146 190 175
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T3/C15 G.Flowers 190 190 אין 190
BOL פארמה שמן BOL T5/C10 CELIXIR10 180 180 אין 180
BOL פארמה תפרחת BOL T5/C10 Flowers 190 190 190 190
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T5/C10 G.Flowers 190 190 190 190
BOL פארמה שמן BOL T5/C5 EQUATIR5 180 180 אין 180
BOL פארמה תפרחת BOL T5/C5 Flowers 190 אין 190 190
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T5/C5 G.Flowers 190 אין אין 190
BOL פארמה שמן CONNEXIR T1/C20 180 אין אין 180
IMC תפרחת IMC Flow T10C10 PARIS 219 אין אין אין
IMC תפרחת IMC Flow T15C3ind LONDON 219 אין אין אין
IMC תפרחת IMC Flow T15C3sat DQ 219 אין אין אין
IMC תפרחת IMC Flow T20C4ind  ROMA 269 אין אין אין
IMC תפרחת IMC Flow T20C4sat TLV 219 אין אין אין
IMC שמן IMC Oil T15C3 CAN 219 אין אין אין
Syqe Medical מחסנית אידוי Syqe Inhaler cartridge 60 740 אין אין 740
בזלת תפרחת גרוסה BAZELET T1/C20 195 אין אין 195
בזלת גליליות BAZELET T1/C20 195 אין אין 195
בזלת שמן BAZELET T1/C20 215 אין אין 215
בזלת תפרחת גרוסה BAZELET T10/C10 195 אין אין 195
בזלת גליליות BAZELET T10/C10 195 אין אין 195
בזלת שמן BAZELET T10/C10 215 אין אין 215
בזלת תפרחת גרוסה BAZELET T10/C2 195 אין אין 195
בזלת גליליות BAZELET T10/C2 195 אין אין 195
בזלת שמן BAZELET T10/C2 215 אין אין 215
בזלת תפרחת גרוסה BAZELET T15/C3 195 אין אין 195
בזלת גליליות BAZELET T15/C3 195 אין אין 195
בזלת שמן BAZELET T15/C3 215 אין אין 215
בזלת גליליות BAZELET T20/C4 195 אין אין 195
בזלת שמן BAZELET T20/C4 215 אין אין 215
בזלת תפרחת גרוסה BAZELET T3/C15 195 אין אין 195
בזלת גליליות BAZELET T3/C15 195 אין אין 195
בזלת שמן BAZELET T3/C15 215 אין אין 215
בזלת תפרחת גרוסה BAZELET T5/C10 195 אין אין 195
בזלת גליליות BAZELET T5/C10 195 אין אין 195
בזלת שמן BAZELET T5/C10 215 אין אין 215
בזלת תפרחת גרוסה BAZELET T5/C5 195 אין אין 195
בזלת גליליות BAZELET T5/C5 195 אין אין 195
בזלת שמן BAZELET T5/C5 215 אין אין 215
בטר תפרחת BETTER INFLOR T10/C10 IMM 260
בטר תפרחת BETTER INFLOR T10/C2 SATI 160
בטר תפרחת BETTER INFLOR T15/C3 ABLE 260
בטר תפרחת BETTER INFLOR T15/C3 ACTI 360
בטר תפרחת BETTER INFLOR T15/C3 BALA 260
בטר תפרחת BETTER INFLOR T15/C3 COMF 260
בטר תפרחת BETTER INFLOR T15/C3 IND 360
בטר תפרחת BETTER INFLOR T20/C4 RELI 360
בטר תפרחת BETTER INFLOR T20/C4 STEA 290
בטר תפרחת BETTER INFLOR T20/C4 SUPP 390
בטר תפרחת BETTER INFLOR T3/C15 CURE 260
בטר תפרחת BETTER INFLOR T5/C10 EFFE 260
בטר שמן BETTER OIL T1/C20 CURE 260
בטר שמן BETTER OIL T1/C20 EFFECTI 260
בטר שמן BETTER OIL T10/C10 IMMUNE 260
בטר שמן BETTER OIL T10/C2 BUILD 160
בטר שמן BETTER OIL T15/C3 COMFORT 160
בטר שמן BETTER OIL T20/C4 SUPPORT 290
טבע אדיר תפרחת TEVADIR DQ T15/C3 SAT.FLO 250 250
טבע אדיר תפרחת TEVADIR FEDE T15/C3 SAT F 250
טבע אדיר תפרחת TEVADIR JUAN T5/C10 FLOWE 250
טבע אדיר תפרחת TEVADIR ML T15/C3 IND.FLO 250 250
טבע אדיר תפרחת TEVADIR MOR C15/T3 FLOWER 270
טבע אדיר שמן TEVADIR MOR T3/C15 OIL 250
טבע אדיר תפרחת TEVADIR RM T10/C10 FLOWER 270
טבע אדיר שמן TEVADIR T10/C10 OIL 270
טבע אדיר שמן TEVADIR T10/C2 OIL 250
טבע אדיר שמן TEVADIR T15/C3 OIL 250
קנדוק תפרחת T1/C20 CBD CANNDOC 195
קנדוק תפרחת T10/C2 INDICA CANNDOC 180
קנדוק תפרחת T10/C2 SATIVA CANNDOC 180
קנדוק תפרחת T15/C3 INDICA CANNDOC 195
קנדוק תפרחת T15/C3 SATIVA CANNDOC 195
קנדוק תפרחת T20/C4 INDICA CANNDOC 200
קנדוק תפרחת T20/C4 SATIVA CANNDOC 200
קנדוק תפרחת T3/C15 CBD CANNDOC 170
קנדוק תפרחת T5/C10 CBD CANNDOC 170
קנדוק תפרחת T5/C5 CANNDOC INFLOR 186
קנדוק שמן T5/C5 CANNDOC OIL 190
רפא שמן AXIBAN SL DROPS T1/C20 264 270 264 266
רפא שמן AXIBAN SL DROPS T10/C10 189 200 189 193
רפא שמן AXIBAN SL DROPS T10/C2 151 160 151 154
רפא שמן AXIBAN SL DROPS T15/C3 226 230 226 227
רפא שמן AXIBAN SL DROPS T3/C15 226 230 226 227
רפא שמן AXIBAN SL DROPS T5/C10 189 200 189 193
רפא שמן AXIBAN SL DROPS T5/C5 173 175 אין 174
שיח תפרחת קנארית Indica T10/C2 180 180 אין 180
שיח תפרחת קנארית Indica T15/C3 185 160 אין 173
שיח תפרחת קנארית Indica T20/C4 185 160 אין 173
שיח תפרחת קנארית Sativa T10/C2 180 170 אין 175
שיח תפרחת קנארית Sativa T15/C3 185 180 אין 183
שיח תפרחת קנארית Sativa T20/C4 185 160 אין 173
שיח שמן קנארית T0/C24 210 160 אין 185
שיח תפרחת קנארית T0/C24 180 160 אין 170
שיח שמן קנארית T1/C20 210 160 אין 185
שיח תפרחת קנארית T1/C20 180 160 אין 170
שיח שמן קנארית T10/C10 190 160 אין 175
שיח תפרחת קנארית T10/C10 180 160 אין 170
שיח שמן קנארית T10/C2 170 160 אין 165
שיח שמן קנארית T15/C3 200 160 אין 180
שיח שמן קנארית T20/C4 210 160 אין 185
שיח שמן קנארית T3/C15 200 160 אין 180
שיח תפרחת קנארית T3/C15 180 160 אין 170
שיח שמן קנארית T5/C10 190 160 אין 175
שיח תפרחת קנארית T5/C10 170 185 אין 178
שיח תפרחת ניצן T0/C24 200 200 אין 200
שיח שמן ניצן T0/C24 250 אין אין 250
שיח תפרחת ניצן T1/C20 200 200 אין 200
שיח שמן ניצן T1/C20 250 אין אין 250
שיח שמן ניצן T10/C10 200 200 אין 200
שיח תפרחת ניצן T10/C10 180 180 אין 180
שיח שמן ניצן T10/C2 170 175 אין 173
שיח תפרחת ניצן T10/C2 Indica 209 209 אין 209
שיח תפרחת ניצן T10/C2 Sativa 209 209 אין 209
שיח שמן ניצן T15/C3 195 195 אין 195
שיח תפרחת ניצן T15/C3 Indica 234 234 אין 234
שיח תפרחת ניצן T15/C3 Sativa 234 234 אין 234
שיח שמן ניצן T20/C4 210 אין אין 210
שיח תפרחת ניצן T20/C4 Indica 249 249 אין 249
שיח תפרחת ניצן T20/C4 Sativa 249 249 אין 249
שיח תפרחת ניצן T3/C15 190 אין אין 190
שיח שמן ניצן T3/C15 220 אין אין 220
שיח שמן ניצן T5/C10 199 199 אין 199
שיח תפרחת ניצן T5/C10 180 180 אין 180
שיח תפרחת ניצן T5/C5 180 180 אין 180
שיח שמן ניצן T5/C5 199 אין אין 199

* מחירי 'טלפארמה' כוללים משלוח, הנחות מדורגות לכמויות מ-50 גרם ומעלה, והנחה קבוע של 30% לניצולי שואה.