מחירון מוצרי קנאביס בבתי מרקחת - רשימת המחירים המלאה

מחירון מוצרי קנאביס רפואי בבתי המרקחת

עם כניסת רפורמת בתי המרקחת לתוקפה באפריל 2019 החלו להימכר מוצרי קנאביס רפואי בבתי המרקחת.

פרויקט קנאפדיה אסף עבור המטופלים את כל מחירי מוצרי הקנאביס בבתי המרקחת.

הנה המחירון המלא לפניכם:

חברהסוג מוצרתיאור מוצרמחיר בסופר-פארםמחיר בגרין פארמהמחיר בש.ר.מ פארםמחיר ממוצע
פנאקסיהשמןAXIBAN SL DROPS T1/C20264270264266
פנאקסיהשמןAXIBAN SL DROPS T3/C15226230226227
פנאקסיהשמןAXIBAN SL DROPS T5/C10189200189193
פנאקסיהשמןAXIBAN SL DROPS T10/C10251200189213
פנאקסיהשמןAXIBAN SL DROPS T10/C2151160151154
פנאקסיהשמןAXIBAN SL DROPS T15/C3226230226227
BOL פארמהשמןBOL T0/C24 CELIXIR24140160140147
BOL פארמהשמןBOL T1/C20 CELIXIR20140160140147
BOL פארמהשמןBOL T3/C15 CELIXIR15130140130133
BOL פארמהשמןBOL T5/C10 CELIXIR10120130120123
BOL פארמהשמןBOL T5/C5 EQUATIR5איןאין120120
BOL פארמהשמןBOL T10/C10 EQUATIR10120130120123
BOL פארמהשמןBOL T20/C4 TELIXIR20140160140147
BOL פארמהשמןBOL T15/C3 TELIXIR15130150130137
BOL פארמהשמןBOL T10/C2 TELIXIR10120130אין125
BOL פארמהשמןBOL T10/C2 TELIXIR10 Sativa120אין120120
BOL פארמהשמןCONNEXIR T1/C20איןאין140140
BOL פארמהשמןBOL T10/C2 TELIXIR10 Indica120אין120120
שיחשמןCANAREET T0/C24130אין130130
שיחשמןCANAREET T1/C20130אין130130
שיחשמןCANAREET T3/C15130אין130130
שיחשמןCANAREET T5/C10130אין130130
שיחשמןCANAREET T10/C10130איןאין130
שיחשמןCANAREET T10/C2130אין130130
שיחשמןCANAREET T15/C3130אין130130
שיחשמןCANAREET T20/C4130אין130130
שיחשמןNitzan T5/C10אין199אין199
שיחשמןNitzan T10/C10אין249אין249
שיחשמןNitzan T10/C2אין189אין189
שיחשמןNitzan T15/C3אין195אין195
BOL פארמהתפרחתBOL T0/C24140140140140
BOL פארמהתפרחתBOL T1/C20135140135137
BOL פארמהתפרחתBOL T10/C2 Indica130140130133
BOL פארמהתפרחתBOL T15/C3 Sativa135140135137
BOL פארמהתפרחתBOL T15/C3 Indica135140135137
BOL פארמהתפרחתBOL T20/C4 Sativa140140140140
BOL פארמהתפרחתBOL T3/C15135140135137
BOL פארמהתפרחתBOL T5/C10130140130133
BOL פארמהתפרחתBOL T10/C10120130120123
BOL פארמהתפרחתBOL T10/C2 Sativa130140130133
BOL פארמהתפרחתBOL T5/C5איןאין120120
BOL פארמהתפרחתBOL T20/C4 Indica140140140140
שיחתפרחתCANAREET T0/C24150160150153
שיחתפרחתCANAREET T1/C20150160150153
שיחתפרחתCANAREET T3/C15150160130147
שיחתפרחתCANAREET T5/C10150160150153
שיחתפרחתCANAREET T10/C10150160150153
שיחתפרחתCANAREET Sativa T10/C2150160150153
שיחתפרחתCANAREET Indica T10/C2150160150153
שיחתפרחתCANAREET Sativa T15/C3150160150153
שיחתפרחתCANAREET Indica T15/C3150160150153
שיחתפרחתCANAREET Sativa T20/C4150160150153
שיחתפרחתCANAREET Indica T20/C4150160150153
שיחתפרחתNitzan T10/C2 Sativaאין170אין170
שיחתפרחתNitzan T10/C2 Indicaאין170אין170
שיחתפרחתNitzan T15/C3 Sativaאין170אין170
שיחתפרחתNitzan T15/C3 Indicaאין170אין170
שיחתפרחתNitzan T20/C4 Sativaאין170210190
שיחתפרחתNitzan T20/C4 Indicaאין170210190
BOL פארמהתפרחת גרוסהBOL T15/C3 Sativa130140130133
BOL פארמהתפרחת גרוסהBOL T10/C2 Sativa135140135137
BOL פארמהתפרחת גרוסהBOL T3/C15140140140140
BOL פארמהתפרחת גרוסהBOL T5/C10135140135137
BOL פארמהתפרחת גרוסהBOL T0/C24140150140143
BOL פארמהתפרחת גרוסהBOL T1/C20130140130133
BOL פארמהתפרחת גרוסהBOL T10/C10130140130133
BOL פארמהתפרחת גרוסהBOL T10/C2 Indica135140135137
BOL פארמהתפרחת גרוסהBOL T15/C3 Indica135140135137
BOL פארמהתפרחת גרוסהBOL T20/C4 Sativa140140140140
BOL פארמהתפרחת גרוסהBOL T20/C4 Indica140140140140

* מחירי 'טלפארמה' כוללים משלוח